How to Order
วิธีการสั่งซื้อ
ขั้นตอนที่ 1
เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจเช็คสินค้าและยืนยันการซื้อสินค้า
ขั้นตอนที่ 3
ตรวจเช็คสินค้าและยืนยันการซื้อสินค้า
 1. กรณีลูกค้ายังไม่เป็นสมาชิกให้ลูกค้าคลิก "สมัครสมาชิก" ก่อน หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสั่งซื้อเข้าระบบอัตโนมัติต่อโดยไม่ต้องเลือกสินค้าใหม่
 2. หลังจากนั้นลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอน โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังภาพ
ขั้นตอนที่ 4
รายละเอียดใบวางบิล
 1. ขั้นตอนรายละเอียดใบวางบิล ลูกค้ากรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดแบบฟอร์มนี้
ขั้นตอนที่ 5
รายละเอียดการจัดส่งสินค้า
 1. ขั้นตอนรายละเอียดการจัดส่งเป็นข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่เดียวกับใบวางบิลกรุณาเลือก "ใช้ที่อยู่จัดส่งเดียวกับที่อยู่ในใบวางบิล" สำหรับกรณีที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่นกรุณาเลือก "สร้างที่อยู่จัดส่งใหม่" จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6
เลือกวิธีการชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน
 1. การชำระเงินปัจจุบันสามารถเลือกการชำระได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเพย์สบาย และโอนผ่านบัญชีธนาคาร
 1. ระบบจะให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้ออีกครั้ง หากยืนยันกรุณาคลิกปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"
ขั้นตอนที่ 7
การแจ้งชำระเงิน
 1. ไปที่ ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
 2. คลิกปุ่ม "แจ้งชำระเงิน"
 1. ลูกค้ากรอกข้อมูลการโอนเงินตามรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
 2. คลิกปุ่มเพื่อยืนยันการชำระเงิน
 3. หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล และแจ้งสถานะการส่งสินค้า