ย้อนกลับ
KENKOU MASK KEEPER+MASK STORAGE CLIP # GIFT 2021
SKU : 05548689

- ซองเก็บหน้ากากอนามัยเคนโกะ (Mask Keeper) ขนาด 19.2x11.5 cm

แถมฟรี ที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน (Mask Storage Clip)

 ก่อนพับ ขนาด 19.2x12.3 cm

 หลังพับ ขนาด 9.3x5.8 cm

 - ซองเก็บหน้ากากอนามัย สำหรับเก็บหน้ากากอนามัยที่สะอาดเพื่อสำรองใช้

 - ที่เก็บหน้ากากอนามัย สำหรับเก็บหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ระหว่างวัน และลดการสัมผัสของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส หรือสิ่งสกปรกกับสิ่งต่างๆ

 

คำแนะนำ

 - ก่อนใช้ครั้งแรก แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อน เพื่อกำจัดกลิ่นพลาสติก

 - ใช้ครั้งถัดๆไป แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะที่เก็บหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ระหว่างวัน ควรทำความสะอาดเป็นประจำ

THB 129.00.-
THB 2,290.-
Point Earn: 40 Points
สี:
QTY: