ย้อนกลับ
UNI BALLPOINT PEN K3C (JP)
SKU : 05548689
ยูนิ-บอล วัน UMN K3C MT STUDY(JP) 2020/12                                                                                                                                                                                                                           
● ปากกาเจล ยูนิบอล วันนวัตกรรมน้าหมึกใหม่ One Ink
● ขนาดเส้นเขียน 0.38 มม. และ 0.5 มม.
● One – ดีไซน์หนึ่งเดียวที่ Minimal style แบบ ญี่ปุ่น
● สีพิเศษจัดชุดให้เข้ากับการเรียนในช่วงเวลาต่างๆ เช้า กลางวัน และเย็น โดยคงคุณสมบัติของน้าหมึกวัน สีเข้ม แห้งไว 
● ออกแบบและผลิตจากประเทศญี่ปุ่น
THB 116.00.-
THB 2,290.-
Point Earn: 40 Points
สี:
QTY: