ย้อนกลับ
SUCK UK TRANSPARENT MEASURING STICKERS
SKU : 05548689
สติ๊กเกอร์ ดีไซนด์เป็นรูปไม้บรรทัด สามารถจดโน๊ตลงบนสติ๊กเกอร์ได้ 1 เซตจะประกอบด้วย 3 แบบ 
ไม้บรรทัด ครึ่งวงกลม
ไม้บรรทัด ฉาก
ไม้บรรทัด 15 เซนติเมตร
แบบละ 10 แผ่น ทั้งหมด 30 แผ่น
THB 225.00.-
THB 2,290.-
Point Earn: 40 Points
สี:
QTY: